Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

brightness
Reposted frompl pl

October 30 2014

brightness
0296 313e 500

mightyhealthyquest:

IT’S ALWAYS TEA TIME!

brightness

June 14 2014

brightness
4244 ec7b 500
Reposted byyanekaluch
brightness
3714 e56b 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viageralt geralt
brightness
Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaabsolem absolem

June 11 2014

brightness
6698 8912 500
Dębki czerwiec 2014
Reposted byasiunka2991 asiunka2991
brightness
6695 10e7 500
Dębki czerwiec 2014
Reposted byasiunka2991 asiunka2991
brightness
6675 cdfc 500
♥Rodzinka w komplecie♥
brightness
6663 026d 500

May 20 2014

brightness
1825 7d69 500
Brama wjazdu kolejowego na teren szpitala na ul. Szaserów, Warszawa
Reposted bySammthingsmyownrealitystonerrmyzonemayamar
brightness
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaabsolem absolem
brightness
brightness
Warszawa Wschodnia.
Reposted fromdworce dworce viaabsolem absolem
brightness
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viausmiechprosze usmiechprosze

February 11 2014

brightness
 
 
 

Kayden’s first time experiencing rain (x)

My ovaries just exploded.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaquey quey
brightness
6538 bfed
Reposted fromcountingme countingme viacytaty cytaty

February 06 2014

brightness
Reposted fromicono icono viahoundsoflove houndsoflove

January 28 2014

brightness
2527 ddba 500
Reposted fromajdzilla ajdzilla vialugola lugola
brightness
Reposted fromcouples couples vialugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl