Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2014

brightness
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
Reposted fromanakarenina anakarenina viaporquenao porquenao
brightness
9281 c5c8
Reposted fromporquenao porquenao

January 03 2014

brightness
2157 5f5b 500
Reposted fromfelicka felicka viahippie-style hippie-style

December 16 2013

brightness
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialugola lugola
2482 d414
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaautoobdukcja autoobdukcja
brightness
6216 1fa1
this is all I need.
Reposted fromeklerrka eklerrka viaabsolem absolem
brightness
brightness
1049 1354
Reposted fromIriss Iriss viausmiechprosze usmiechprosze
brightness
2897 8585 500
5/12/2013  ❤

November 19 2013

brightness
gingerbread men garland | Donna Hay
Reposted frombethgadar bethgadar

November 15 2013

brightness
0272 4c21
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamarlboro marlboro

November 12 2013

brightness
2663 17eb 500
Reposted fromtete-a-tete tete-a-tete viakrainakredek krainakredek
brightness
1807 6c2e
0215 8f1a

November 11 2013

brightness
7369 69cf
Reposted fromkrzysk krzysk viacynamon cynamon
brightness
4269 803d
Reposted fromseaoflove seaoflove viacynamon cynamon
brightness
1285 e746
Reposted fromdusielecc dusielecc viacynamon cynamon
brightness
6157 8b64 500
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacynamon cynamon
brightness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl